Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Benriner.pl (dalej: „Regulamin”)

I Regulamin określa:

 1. Zasady korzystania ze sklepu internetowego www.benriner.pl (dalej: „Sklep Internetowy”),
 2. Warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawartych pomiędzy Kupującym (dalej: „Klient”), a Sklepem Internetowym,
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy.

I.I Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego jest sprzedaż, za pośrednictwem sieci Internet, towarów dostępnych na stronach Sklepu Internetowego.

I.II Właścicielem Sklepu Internetowego jest Jan Rapacki, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Prodream, Jan Rapacki, z siedzibą przy ul. Kurpińskiego 18/2, 05-080 Klaudyn, pod numerem NIP 9840089403 i REGON 146954829.

I.III Kontakt ze Sklepem Internetowym:

 1. adres email: prodreamj@gmail.com
 2. telefon: +48 607 992 747
 3. adres: Prodream, Jan Rapacki, ul. Kurpińskiego 18/2, 05-080 Klaudyn.

I.IV Klientem Sklepu Internetowego może być osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, która chce zawrzeć bądź zawarła umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym.

I.V Towary dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

I.VI Zakupy w Sklepie Internetowym są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

I.VII Akceptując regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymanie e-fakturyt VAT bądź faktury VAT drogą mailową.

I.VIII Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

II Zamówienia (zawarcie umowy sprzedaży):

II.I Sprzedaż towarów przez Sklep Internetowy odbywa się w drodze zawarcia umowy sprzedaż, pomiędzy Klientem, a Sklepem Internetowym.

II.II Zamówienia można składać poprzez:

 1. dodanie produktu do koszyka, na stronie Sklepu Internetowego, a następnie wybranie opcji "Zamawiam" i postępowanie według dalszych wskazówek,
 2. e-mail prodreamj@gmail.com., podając prawdziwe i istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość zamawianych towarów, imię i nazwisko, adres dostawy, nr telefonu, oraz sposób płatności.

II.III Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności. 

II.IV Sklep Internetowy ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub poprosić Klienta o przedpłatę w sytuacji, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do informacji podanych przy zamówieniu lub sposobu płatności.

II.V Klient może anulować zamówienia lub je modyfikować za pomocą:

 1. kontaktu telefonicznego,
 2. kontaktu e-mail.

II.VI Zamówienia obsługiwane są przez dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 9:00 - 17:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz urlopu, który podawany jest w zakładce aktualności.

II.VIII Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru. Zawarcie umowy sprzedaży ma miejsce z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta, wyboru opcji „Zamawiam i Płacę”

II.IX Procedura złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym:

 1. Produkty, które Klient chce kupić, należy dodać do koszyka,
 2. Następnie, należy wybrać opcję "Zamawiam",
 3. Po wybraniu odpowiednich dla siebie sposobów płatności, należy wybrać opcję "przejdź dalej" i "kontynuuj" aby potwierdzić adres dostawy oraz dane kontaktowe,
 4. Ostatnim etapem zamówienia jest wybór opcji "Zamawiam i płacę".

II.X Informacje zawarte na stronach Sklepu Internetowego (m.in. cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy) w chwili złożenia zamówienia są wiążące dla Klienta.

II.XI Dowodem zakupu jest e-faktura lub faktura VAT wysłana na adres e-mail Klienta podany w zamówieniu.

III Ochrona danych osobowych:

III.I. Wszystkie informacje na temat Danych Osobowych zostały podane w Polityce Prywatności

III.II Pliki Cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Sklep Internetowy na zasadach opisanych w zakładce Polityka Prywatności.

IV Sposoby i terminy płatności:

IV.I Informacja o dostępnych sposobach płatności umieszczana jest każdorazowo przy towarze na stronie Sklepu Internetowego.

IV.II Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów + koszt ich wysyłki.

IV.III Formy płatności w Sklepie Internetowym:

 1. przelew na rachunek bankowy Sklepu Internetowego,
 2. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU oraz PayPal.

IV.IV Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu PayU oraz postępowania reklamacyjne dostępne są na stronie www.payu.pl, www.paypal.com

IV.V Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sklepu Internetowego.

IV.VI Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

IV.VII Jeżeli środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia założenia zamówienia, Sklep Internetowy skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia dokonania płatności.

V Ceny:

V.I Ceny towarów podane na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

V.II Ceny towarów podane na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów przesyłki zamówionego towaru. Są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Cena towaru zostanie powiększona o koszty przesyłki według wyboru Klienta.

V.II Cena podana przy towarze jest wiążąca dla Klienta w chwili składania przez niego zamówienia.

VI Wysyłka towarów:

VI.I Zamówienia złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym kompletowane są w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia pozytywnej autoryzacji transakcji lub zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu Internetowego.

VI.II Czas dostawy uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru. Nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.

VI.III Sklep Internetowy wysyła towary za pośrednictwem Poczty Polskiej.

VII Reklamacje:

VII.I Sklep internetowy odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

VII.II Jeśli zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową sprzedaży lub posiada wady (rękojmia), Klient powinien poinformować o tym Sklep internetowy w ciągu 2 lat od daty wydania Klientowi towaru.

VII.III Reklamację należy złożyć pisemnie, posługując się formularzem reklamacji.

VII.IV Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych.

VII.V Klient otrzyma odpowiedź na złożoną reklamację według Jego wyboru:

 1. w formie pisemnej, pod wskazany w reklamacji adres albo
 2. w formie mailowej pod adres e-mail Klienta.

VII.VI W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep Internetowy naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy, obniży cenę lub zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII.VII Klient zwraca towar do Sklepu Internetowego na swój koszt.

VII.VIII W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sklep Internetowy zwróci Klientowi koszt przesyłki. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie towaru wraz z podpisanym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu.

VII.IX W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar zostanie wysłany na koszt Sklepu Internetowego.

VII.X Towar, którego reklamacja nie zostanie uwzględniona, zostanie odesłany na koszt Klienta.

VIII. Odstąpienie od umowy:

VIII.I Klient może, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru, odstąpić od zawartej umowy sprzedaży.

VIII.II Do zachowania terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

VIII.III Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na piśmie bądź na formularzu zwrotu i odesłać wraz z zakupionym towarem pod adres: Prodream, Jan Rapacki, ul. Reymonta 2a/15, 01-842 Warszawa.

VIII.IV W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

VIII.V Klient zwraca towar, który był przedmiotem umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

VIII.VI Sklep Internetowy zwraca Klientowi kwotę (cena towaru + koszt przesyłki do Klienta), zapłaconą przez Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy). Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie.

VIII.VII Sklep Internetowy, może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi, do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

VIII.VIII Klient zwraca zakupiony towar do Sklepu Internetowego na swój koszt (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).

VIII.IX Towar powinien być:

1.w stanie niezmienionym, chyba że zmiana nie wykracza poza tą konieczną do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru,

2.zapakowany w oryginalne opakowanie,

3.bez śladów użytkowania,

4.zaopatrzony w oryginalne metki i oznaczenia.

IX Własność intelektualna:

Wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sklepu Internetowego, jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.

X Postanowienia końcowe:

X.I Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

X.II Sklep nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

X.III Prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym, spełniającym następujące parametry:

1.dostęp do sieci Internet,

2.najnowsza przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, z włączoną obsługą plików Cookies,

3.system operacyjny Windows, Linux lub Mac OS,

4.procesor 1GHz

5.sterowanie: klawiatura, myszka, touchpad

6.konto i adres poczty elektronicznej, w celu odbierania wiadomości poczty elektronicznej,

7.ekran o rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli,

8.karta graficzna 256 MB.

X.IV Zaistniałe spory, strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, inaczej zostaną przekazane do właściwego sądu powszechnego, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

X.V W sprawach nie ujętych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

X.VI Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl